راهنمای نگارش و ارسال مقالات

راهنمای نگارش و ارسال مقالات

ابتدا الگوی ورد مقالات (template) را از طریق لینک زیر دریافت کنید و پس از حدف textboxها و مطالب اضافی، متن مقاله خود را جایگزین کنید.

 دریافت الگوی ورد مقالات (template)

در نگارش مقاله، به راهنمای نگارش مقالات فارسی که در لینک زیر آمده است حتما توجه کنید.

دریافت  راهنمای نگارش مقالات فارسی

پس از نگارش مقاله طبق قواعد موجود در الگو و راهنمای نگارش مقالات فارسی، از طریق سایت کنگره به بارگذاری اصل مقاله اقدام کنید:

 

به سامانه کاربری وارد شده و در داشبورد مقالات، بر روی مقالاتی که باید فایل اصلی آنها را ارسال کنید، کلیک کنید.

 

 

 

پس از کلیک بر روی مقالاتی که باید فایل اصلی آنها را ارسال کنید، لیست مقالات به شکل زیر ظاهر می شود. بر روی ویرایش کلیک کنید و بعد از سه بار کلیک بر روی دگمه مرحله بعد به مرحله ارسال فایل اصلی برسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ارسال مقاله اصلی به صورت زیر است: در این مرحله فایل اصلی مقاله به صورت پی دی اف بارگذاری و آپلود شود، سپس فایل اصلی مقاله به صورت ورد بارگذاری و آپلود شود. نهایتا صفحه اول به صورت پی دی اف بارگذاری و آپلود شود. در آخر بر روی دگمه ثبت فایل ها کلیک نمایید تا ارسال فایل اصلی مقاله به پایان برسد. سپس منتظر داوری مقاله بمانید تا در صورت پذیرش نهایی، به پرداخت هزینه شرکت در کنگره اقدام کنید.