آخرین مهلت دریافت گواهی

به اطلاع کلیه عزیزانی که مقاله آنها در اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری مورد پذیرش قرار گرفته و نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام کرده بودن می رساند آخرین مهلت برای درخواست گواهی مقاله 28 مهر 1398 می باشد با توجه به تعطیلی دبیرخانه کنگره به درخواست هایی که بعد از تاریخ مذکور صورت گیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لطفا برای پیگری گواهی مقالات خودساعت 8 صبح الی 16 ( تایم اداری ) با شماره 09032654067 آقای جهانبخش تماس حاصل نمایید.            javad.jahanbakhsh1983@gmail.com
دبیرخانه کنگره تازه های روانشناسی و علوم رفتاری
مهر 1398