آخرین مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه ها

به اطلاع افرادی که مقالات آنها در اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری مورد پذیرش واقع شده است، می رساند آخرین مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه ها ساعت 14 روز چهارشنبه 1398/7/10 می باشد. گواهی پذیرش مقالات و انتشار مقالات در سی دی مجموعه متن کامل مقالات منوط به پرداخت هزینه هاست.
دبیرخانه کنگره