مشخص شدن شیوه ارائه مقالات در کنگره

به اطلاع کلیه عزیزانی که مقالات آنها مورد پذیرش واقع شده است می رساند شیوه ارائه در اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری توسط کمیته علمی به شرح ذیل مشخص شده است

شیوه ارائه مقالات پذیرفته شده در اولین کنگره تازه­های روانشناسی و علوم رفتاری دانشگاه تبریز

مهرماه 1398

 

نوع ارائه

عنوان مقاله

کد مقاله

ردیف

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تاثیر آموزش تنظیم شناختی هیجان بر تمایزیافتگی خود و سرمایه روانشناختی افراد دچار سوءمصرف مواد

8621

1

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه ذهن اگاهی و توجه انتخابی در افراد دارای علایم وسواسی –جبری و افراد عادی

8663

2

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

کارآیی درمان پذیرش و تعهد بر بهبود سازگاری زناشویی زوجین آشفته

8683

3

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه تیپ های شخصیتی و صفات چهارگانه تاریک شخصیت در زنان ورزشکار رشته های برخوردی و غیربرخوردی

8753

4

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباط غیرکلامی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز

8799

5

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله اجتماعی برکاهش میزان خشم دانش آموزان نوجوان شهر تبریز

8834

6

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه فعالیت الکتروفیزیولوژیکی مغزبیماران اسکیزوفرن ، با و بدون اختلال تفکرصوری

8859

7

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی آموزش واقعیت درمانی در موضع هویت و امیدواری دانشجویان دختر

8889

8

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی آموزش مهارت‌های کنترل خشم بر

میزان بی مسئولیتی و فریبکاری و خرابکاری در نوجوانان

8892

9

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی درمان فراشناختی برکاهش هیجان‌های منفی و نگرش‌های ناکارآمد  بیماران دارای مشکلات  قلبی و عروقی

8924

10

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس نظریه ذهن و آلکسی تایمیا  در مردان و زنان متأهل

8942

11

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه طرحواره­های ناسازگار اولیه در زنان متأهل دارای تجربه رابطه فرازناشویی و زنان عادی (ذ)

8946

12

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش واسطه ای ناگویی هیجانی در رابطه ی بین نوروتیسیسم و برون گرایی با نشانه های اضطراب اجتماعی در جمعیت دانشجویان

8978

13

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی تمرینات ایروبیک بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری اجتماعی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر

8981

14

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان اضطراب، استرس و افسردگی سوء مصرف کنندگان مواد

9008

15

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه عملکرد نوروسایکولوژی و پردازش اطلاعات چهره هيجاني در دانش آموزان با و بدون رفتارهای پرخطر (ذ)

9013

16

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تعیین نقش خودادراکی اجتماعی و تنظیم هیجان در پیش­بینی خودزنی دختران نوجوان

9014

17

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

روابط ساختاری صفات شخصیت مرزی، سایکوپاتیک و خودشیفته با نگرش به روابط فرازناشویی: نقش میانجی تنظیم هیجانی

9021

18

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش سپرده ارثی گونه های متعدد حیوانی در درماندگی آموخته شده

9028

19

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پرخاشگری و مولفه های پرخاشگری مادران دارای کودکان عقب مانده ذهنی

10039

20

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مداخلۀ شناختی- رفتاری بر کاهش سطوح اضطراب و نگرانی آسیب شناختی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) با علایم اختلال اضطراب فراگیر(GAD)

10046

21

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

آموزش مهارت ابراز وجود با تکیه بر ایفای نقش و الگوسازی بر عزت نفس و اضطراب و افسردگی و احساس تنهایی دانش آموزان با مولفه کمرویی دوره¬ی متوسطه اول

10048

22

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی درمان مبتنی بر تحریکات بینایی بر نقایص پردازش شنیداری افراد مبتلا به اختلالات طیف اتیسم با الگوی جست‌وجوی حسی وینی دان

10066

23

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشي درمان مبتنی پذيرش و تعهد (ACT) بر بهزيستي مدرسه دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهرستان ملكان

10078

24

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه اضطراب وجودی و ویژگی های شخصیتی دانشجویان با علائم اضطرابی و عادی در دانشگاه آزاد تبریز

10085

25

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش­بینی تعلل­ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه¬های خودتنظیمی هیجانی

10096

26

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقايسه شاخص هاي EEG کمّي  بيماران مبتلا به آلزايمر و پارکينسون با توجه به عملکردهای شناختی آنها

10103

27

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی درمان تحریک الکتریکی مغزی(CES) بر علایم اضطراب مبتلایان به اضطراب فراگیر

10106

28

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه آلکسی تایمیا با کنترل خشم و تاب آوری در زنان افسرده

10116

29

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی مقایسه ای اختلال های عاطفی- رفتاری و عملکرد تحصیلی کودکان طلاق و عادی شهر تبریز

10136

30

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثر بخشی واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی ،صمیمت زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق

10145

31

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه حافظه کاری،حافظه کلامی و حفظ توجه در فاز مانیک و افسردگی در اختلال دوقطبی

10147

32

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی دلزدگی زناشویی بر مبنای صمیمت زناشویی، تاب آوری، تمایز یافتگی و باورهای ارتباطی زوجین

10155

33

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

قلدری و قربانی: ارتباط با بازده‏های انگیزشی، شناختی و هیجانی دانش‏آموزان

10159

34

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی مقایسه‌ای اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا به اختلال وسواسی-جبری با و بدون نشانگان تورت

10161

35

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش مؤلفه های مهارتهای هیجانی و انگیزشی کفایت اجتماعی در پیش بینی سلامت روان سالمندان

10166

36

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش سبک های هویت در پیش بینی سازگاری اجتماعی نوجوانان مقطع اول متوسطه شهرستان ماکو

10170

37

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه آلکسیتیمیا و صفات تاریک شخصیت در زنان در معرض طلاق و عادی

10171

38

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثر بخشی گسلش شناختی بر افکار منفی و باور پذیری افکار دانش آموزان دختر افسرده غیربالینی

10187

39

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر درهم آمیختگی افکار در افراد دارای نشانه های وسواسی – اجباری

10189

40

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه رضایت شغلی با توجه به عوامل جمعیت شناختی و رابطه آن با هوش هیجانی کارکنان نیروی انتظامی شهرستان تبریز

10195

41

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه حساسیت به پاداش با تکانشگری و نقص توجه در کودکان

10215

42

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی نقش کارکردهای عصب شناسی اجرایی در تبیین اختلال اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی

10236

43

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی روان درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی بر بهبود ولع مصرف و انعطاف پذیری شناختی افراد وابسته به مواد در استان آذربایجان شرقی

10246

44

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه عملکرد حافظه فعال دیداری  –فضایی با توانایی تسلط بر مفاهیم، عملیات و کاربست­های ریاضیاتی دانش­آموزان با مشکلات ریاضی

10248

45

سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه بازداری پاسخ، حافظه فعال در کودکان با اختلالات رفتاری برونی سازی شده و عادی

10175 46
سخنرانی و متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

8995 47

نوع ارائه

عنوان مقاله

کد مقاله

ردیف

منتخب برای مجله

بررسی نقش پیش­بینی­کنندگی سیستم­های مغزی/رفتاری در بروز

اضطراب درد

8648

1

منتخب برای مجله

نقش تروماهای دوران کودکی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی صفات شخصیت مرزی در جمعیت غیربالینی

8689

2

منتخب برای مجله

روابط ساختاری سیستم‌های مغزی رفتاری و تیپولوژی صبحگاهی با افسردگی، اضطراب و استرس

8706

3

منتخب برای مجله

خودپنداره بدنی  و نشانه‌های اختلال خودشیفتگی: مقایسه بین گروه عادی و خودشیفته

8715

4

منتخب برای مجله

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش اختلالات رفتاری دانش آموزان

8716

5

منتخب برای مجله

اثربخشی  درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی و بهزیستی روانشناختی کارکنان بیمارستان ایثار

8721

6

منتخب برای مجله

بررسی نقش رگه های اختلال شخصیت مرزی در پیش بینی رفتارهای خودجرحی در افراد با اختلال شخصیت مرزی

8725

7

منتخب برای مجله

اثربخشی پروتکل یکپارچه برای درمان فرا تشخیصی بر علائم افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زن¬های درگیر آشفتگی زناشویی

8729

8

منتخب برای مجله

مقایسه سیستم های مغزی و رفتاری(BIS-BAS)وکیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) و بیماران مبتلا به سردرد میگرنی

8738

9

منتخب برای مجله

مقایسه‌ی الگوی فعالیت سیستم‌های مغزی رفتاری، تاب‌آوری و شیوه‌های حل مسأله در دانش آموزان دختر با سابقه‌ی خودزني  و بدون سابقه ی خودزنی دوره متوسطه در شهرستان ارومیه

8740

10

منتخب برای مجله

اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزایش کیفیت زندگی و اختلال اضطراب اجتماعی در بین ورزشکاران پاورلیفتینگ

8754

11

منتخب برای مجله

مقایسه سازگاري چندگانه و نگرش اعتياد در جوانان بر اساس مهارتهای فراشناختي والدين

8755

12

منتخب برای مجله

کارآمدی برنامه آموزشی غنی سازی با رویکرد متمرکز بر هیجان بر صمیمیت زوجین در دانشجویان متاهل

8760

13

منتخب برای مجله

بررسی اثر آموزش مهارت های ارتباط بر رضایت زناشویی زوج های جوان

8767

14

منتخب برای مجله

بررسی نقش افکار تکرارشونده به‌عنوان میانجی پیامدهای درمان شناختی- رفتاریِ فراتشخیصی در کاهش نشانه¬های اضطرابی و افسردگی دانشجویان مبتلا به اختلال‌های هیجانی: کارآزمایی بالینی تصادفی

8786

15

منتخب برای مجله

دین و رفتار نوع‌دوستانه: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی

8816

16

منتخب برای مجله

مقایسه عملکرد حافظه کاری و نگهداشت توجه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد سالم

8818

17

منتخب برای مجله

اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراقشری مغز (tDCS) بر روی سوگیری توجه در افراد سوء مصرف کننده مواد

8823

18

منتخب برای مجله

رابطه حساسيت سيستم­هاي مغزي رفتاري با بدتنظيمي هيجان در بيماران سندرم متابوليك

8838

19

منتخب برای مجله

پیش بینی اعتیاد به اینترنت براساس روانرنجورخویی و عزت نفس

8840

20

منتخب برای مجله

پیش‌بینی اختلال اضطراب فراگیر بر اساس ابعاد چندگانه اجتناب تجربه‌ای

8843

21

منتخب برای مجله

بررسی میزان شیوع  و مقایسه اختلال میل/ برانگیختگی جنسی با  در نظر گرفتن طول مدت ازدواج در زنان متأهل شهر رشت

8845

22

منتخب برای مجله

اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری در کاهش مشکلات هیجانی کودکان دارای فلج مغزی

8861

23

منتخب برای مجله

ناگویی هیجانی و سبک های مقابله ای میان افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد عادی غیر مبتلا

8862

24

منتخب برای مجله

رفتاردرمانی دیالکتیکی گشودگی محض: یک رویکرد درمانی جدید در درمان اختلالات مرتبط با بیش­کنترل­گری

8867

25

منتخب برای مجله

الگوی فروزش در اعتیاد

8870

26

منتخب برای مجله

بررسی الگوی ساختاری هویت مبتنی بر ادراک از والدگری پدر با نقش میانجی نرینگی

8871

27

منتخب برای مجله

رابطه صفات شخصیتی مرزی و سایکوپاتیک با کیفیت خواب در دانشجویان دانشگاه تبریز

8872

28

منتخب برای مجله

مطالعة میزان شیوع کودک­آزاری و عوامل همبسته با آن در مدارس ابتدایی ایران

8874

29

منتخب برای مجله

ویژگی های شخصیتی دانشجویان هنر

8885

30

منتخب برای مجله

نقش پایبندی مذهبی، خودکارآمدی و رضایت از زندگی در سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

8895

31

منتخب برای مجله

بررسی کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) در پیشگیری از بازگشت در معتادین به شیشه: یک مطالعه تجربی

8903

32

منتخب برای مجله

بررسی نقش ذهن­آگاهی در پیش­بینی امید به زندگی

8904

33

منتخب برای مجله

اثربخشی درمان فراشناختی بر فرا نگرانی و حساسیت اضطرابی دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی

8914

34

منتخب برای مجله

بررسی الگوی ساختاری نشانه های اضطراب اجتماعی با تعین گری سبک های دلبستگی ناایمن با نقش میانجی حساسیت اضطرابی

8926

35

منتخب برای مجله

نقش فراتشخیصی ابعاد کمال‌گرایی در پیش­بینی عاطفۀ منفی

8933

36

منتخب برای مجله

نقش تنظیم هیجان، ، ترومای دوران کودکی، افسردگی و چاقی در پیش­بینی اختلال پرخوری

8941

37

منتخب برای مجله

رابطه رفتارهاي خودمراقبتي با عوامل جمعيت شناختي و خصوصيات بيماري در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

8947

38

منتخب برای مجله

بررسی پدیده تراکم و تعارض نقش در زنان و بررسی آسیب شناسی مربوط به آن

8951

39

منتخب برای مجله

فرسودگی تحصیلی و ادراکات از معلم با درگیری تحصیلی؛ نقش واسطه­ای هیجان­های مثبت و منفی تحصیلی

8961

40

منتخب برای مجله

روابط ساختاری حساسیت اضطرابی، ناگویی‌هیجانی و کیفیت خواب با رفتارهای خوردن

8962

41

منتخب برای مجله

نقش سبکهای فرزندپروری مادران و شیوه¬های مقابله با استرس در احساس خودکارآمدی نوجوانان

8967

42

منتخب برای مجله

Substantial Motion and self-aware soul: Does Mulla Sadra's "Substantial Motion" theory provide a reliable framework for explanation of the relationship between body and soul?

10064

43

منتخب برای مجله

تعیین نقش راهبردهای بازارزیابی مثبت، فاجعه انگاری، پذیرش و ابعاد نوجویی، همکاری و خودفراروی در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر

10083

44

منتخب برای مجله

نقش عاطفه مثبت و منفی در تبیین سایبرکندوریا: نقش واسطه­ای فرانگرانی

10084

45

منتخب برای مجله

بررسی رابطه ابعاد سرشتی شخصیت با رفتارهای پرخطر با واسطه نشانه‌های بیش فعالی و نقص توجه در بزرگسالان

10097

46

منتخب برای مجله

اثربخشی درمان شناختی- رفتاری فراتشخیصی بر شدّت وسواس و بهبود سازگاری شغلی- اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری همبود با دیگر اختلال¬های هیجانی: مطالعۀ کارآزمایی بالینی تصادفی

10126

47

منتخب برای مجله

ارزیابی تاثیر زبان در عملکرد رفتاری افراد هنگام پردازش آماده سازی زیر آستانه‌ای محاسبات ریاضی در افراد دوزبانه (فارسی-ترکی)

10214

48

منتخب برای مجله

زمینه‌های روانشناختی گرایش به ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه با تأکید بر تحلیل توتالیتاریسم از منظر هانا آرنت و اریک فروم

10228

49

منتخب برای مجله

تحلیل روابط میانرشتگی مدارک علمی تولید شده حوزه روانشناسی شناختی در پایگاه اطلاعاتی وب­آوساینس

10240

50

منتخب برای مجله

تحلیل علم سنجی و مصورسازی پژوهشهای حوزه روانشناسی بالینی بر اساس مقالات نمایه شده در وبگاه علوم در فاصله سال های 2014 الی 2018

8619

51

منتخب برای مجله

رابطه مؤلفه های دشواری تنظیم هیجان با نشانه های اختلال شخصیت مرزی

10244

52

نوع ارائه

عنوان مقاله

کدمقاله

ردیف

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی روان درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی بر بهبود ولع مصرف و تکانشگری افراد وابسته به مواد در استان آذربایجان شرقی

10247

1

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

ویژگی های یادگیرندگان نسل دیجیتال

10327

2

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی استعمال مفهوم "من" در نظریات روان شناختی

10216

3

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه نگرش به ارتباط قبل از ازدواج و رضایت زناشویی دردانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور شیراز

10219

4

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

شناسایی ساز و کارهای رفتاری کارکنان در مواجهه با ناامنی شغلی

10221

5

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه ابعاد هوش فرهنگی با تعهد سازمانی و سازگاری شغلی در معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خوی

10222

6

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه حساسیت اضطرابی و اضطراب مرگ در زنان دارای سنک کیسه صفرا قبل و بعد از عمل جراحی

10229

7

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی در سالمندان

10233

8

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی کارکردهای عصب شناختی اجرایی کودکان 4 تا 6 ساله: بررسی نقش تفاوت جنسیتی

10234

9

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش¬بینی رضایت از زندگی از طریق رضایت جنسی و حمایت اجتماعی

10199

10

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی ارتباط هوش معنوی و کیفیت زندگی با علائم وسواس مذهبی در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد ارومیه

10200

11

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی با تمایل نوجوانان به مصرف داروها و مواد مخدر

10201

12

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه بین  نوع دوستی  و حمایت اجتماعی  با بهزیستی  روان­شناختی در بین مادران دارای کودکان نارسایی های تحولی و ذهنی

10202

13

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثر بخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی، راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روان سالمندان ساکن در سرای سالمندان

10205

14

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی میزان رگه وسواسی بر مبنای عواطف منفی، نشخوار فکری و بهوشیاری زمینه ای

10206

15

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی ارتباط کیفیت زندگی با ابعاد هوش معنوی در سالمندان شهرستان ارومیه

10207

16

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه بین تحمل رنج و پریشانی و خیالبافی

10208

17

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

آسیب شناسی کار تیمی و بهینه سازی آن در دانشگاه تبریز

10172

18

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر شادکامی زنان نابارور شهر رشت

10117

19

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر بهبود خود کارآمدی و کاهش  فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان  تامین اجتماعی ارومیه

10185

20

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مروری بر پژوهش های پدیده ی واکنش ارادی اوج‌گیری حسی( ASMR)

10190

21

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه حس انسجام و رضامندی از روابط با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی با میانجیگری هوش موفق

10192

22

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه بین حمایت اجتماعی و خوشبینی با طرد – پذیرش والدینی در بین مادران دارای کودکان با  نارسایی های شناختی-سازگارانه

10193

23

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه بین سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10154

24

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه بین متغیرهای بافتی (ادراک از روابط والدینی، حمایت معلم و همسالان) با منزلت های هویت تحصیلی: نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی

10160

25

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی روان پویشی کوتاه مدت بر کیفیت زندگی بر بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان اوتیسم

10165

26

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روانی در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تبریز

10169

27

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر رضایت جنسی و کاهش پریشانی روانشناختی زنان متاهل

10141

28

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه حس انسجام و عدم تحمل بلاتکلیفی در سه گروه از بیماران ام اس، عروق کرونر قلبی و افراد عادی

10146

29

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

کاربرد نظریه پنجره جوهری در تبیین و بهبود الگوی ارتباطی

کتابداران

10149

30

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیات علمی رشته‌های علوم انسانی، اجتماعی  و تاثیر فناوریهای اطلاعاتی بر آن

10150

31

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی روش درمانی نوروفیدبک بر عملکرد اجرایی دانش آموزان بااضطراب امتحان

10152

32

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

ترجیحات و نگرش ایرانیان به خدمات بهداشت روانی مجازی

10110

33

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی تأثیر آموزش سبک مدیریت مشارکتی بر کارآمدی جمعی معلمان مدارس پسرانه دوره اول متوسطه ناحیه دو شهر یزد

10111

34

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی نقش ابراز وجود و احساس تنهایی در پیش بینی استرس دوران دانشجویی: نمونه مطالعه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه­های خودگردان شهر ارومیه

10121

35

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی نوع سبک های دفاعی"من"از طریق بخشش و صبر و تفاوت آنها در بین زنان و مردان

10128

36

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش ابعاد منش شخصیت در پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی دانشجویان

10131

37

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش­بینی تعلل­ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه­های بهزیستی روانشناختی

10091

38

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی تأثیر درمان به روش هومئوپاتی بركاهش نشانگان اختلالات اضطرابي فوبيك

10092

39

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

کشف معنا و زمینه های مصرف مواد مخدر نزد مردان جوان: یک مطالعه کیفی

10093

40

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش هوش معنوی  و هوش هیجانی در پیش بینی سازگاری اجتماعی نوجوانان مقطع اول متوسطه شهرستان ماکو

10101

41

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی مشاوره گروهی شناختی- رفتاری با محوریت روانشناسی مثبت گرا بر رضایت شغلی معلمان

10105

42

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه انعطاف پذیری شناختی  مادران کودکان مبتلا به اختلال  ADHD و کودکان عادی

10108

43

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پایه‌های شناختی تنظیم هیجانی در فاز مانیک و افسرده در بیماران دوقطبی و افراد سالم

10082

44

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پيش بيني اضطراب بارداري براساس هوش هيجاني، تنظيم شناختي هيجان و ناگويي هيجاني

10086

45

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه رضایت زناشویی و گرایش مذهبی در زوجین بارور و نابارور مرکز درمان ناباروری آذربایجان

10087

46

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه بین هویت تحصیلی و جهت گیری هدفی با درگیری شناختی دانشجویان

10088

47

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی بازی‌درمانی کودک محور بر میزان حرمت خود کودکان پیش‌دبستانی

10089

48

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه پرخاشگری و اضطراب دانش آموزان عادی با دانش آموزان طلاق و تبیین آنها بر اساس نقش تعاملی وضعیت طلاق و سبک دلبستگی

10062

49

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثر بخشی امید درمانی در کاهش اضطراب، افسردگی و احساس تنهایی سالمندان مراکز نگهداری

10063

50

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

ارتباط فرسودگی شغلی، دلزدگی زناشویی با سلامت روان پرستاران

10067

51

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی تاثیر بخشش درمانی بر سلامت روان بیماران قلبی – عروقی بستری در بیمارستان عالی نسب تبریز

10071

52

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان پیش دبستانی

10073

53

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تجربه ی زیسته ی زنان خیانت دیده از فرایند خیانت(مورد مطالعه: زنان شهر اصفهان)

10076

54

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر نگرانی آسیب شناختی زنان متقاضی طلاق با علایم اختلال اضطراب فراگیر(GAD): مدل عدم تحمل بلاتکلیفی داگاس(IU)

10047

55

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی ارتباط بین بازداری رفتاری، فعالساز رفتاری با سازگاری دانش­آموزان مضطرب

10049

56

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و سازگاری دانش آموزان مضطرب

10050

57

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی سلامت روانی سالمندان بر اساس مهارتهای شناختی و رفتاری آنان

10053

58

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تفسیر روانشناختی داستان سالامان و ابسال ( مبتنی بر نظریه فردیت یابی کارل گوستاو یونگ)

10055

59

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه رشد ادراکی-دیداری فراستیگ در بین دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری خاص و دانش‌آموزان عادی

10056

60

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تأثیر هوشمندسازی مدارس بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان مدارس تهران

10059

61

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تأثیر آموزش مدیریت والدین بر پرخاشگری دانش آموزان مدرسه ابتدایی

10035

62

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش مولفه های هوش هیجانی و ابعاد چهارگانه تاریک شخصیت در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر جوانان شهر تبریز

10036

63

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی اضطراب بارداری بر اساس باورهای فراشناختی و سلامت روانشناختی در زنان باردار شهر تبریز

10037

64

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

شیوع اختلالات روانشناختی در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

10041

65

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش تحمل پریشانی، کارآمدی شخصی و دلایل زندگی در پیش بینی راه های کنار آمدن در بین معتادین در حال ترک شهر ارومیه

10042

66

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش مؤلفه­های اصلی شخصیت در پیش­بینی میزان حسادت دانشجویان

10045

67

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر بهزیستی روانی و رضایت شغلی معلمان زن مدارس پسرانه ناحیه 1 شهر تبریز

9025

68

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه بین هوش معنوی و سبک های دلبستگی با پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان هریس

9027

69

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش پیش آمادگی ژنتیک در شکل گیری شرطی کلاسیک در گونه های حیوانی متفاوت

9029

70

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

سوگ، انواع، مراحل و درمان

10025

71

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی میزان گرایش به آرایش در دختران دانشجو، براساس بلوغ عاطفی و  تصویربدنی

10026

72

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی میزان گرایش به آرایش در دختران دانشجو براساس ابعاد شخصیت و عزت نفس

10027

73

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

ترسیم شبکه همکاری و دیداری‌سازی تولیدات علمی بین‌المللی در حوزه‌های روانشناسی و رفتار اطلاع‌یابی در پایگاه وب آو ساینس طی سال‌های ۲۰۰۵- ۲۰۱۸

8988

74

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تحلیل علم سنجی و مصورسازی مدارک علمی حوزه­های شبکه‌های اجتماعی و روانشناسی در وبگاه علوم طی سال‌های 1990- 2018

8989

75

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

آسیب­شناسی خیانت در روابط زوجین

9007

76

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش‌بینی تقلب در دانشجویان کارشناسی بر اساس مؤلفه‌های انگیزش تحصیلی و هویت اخلاقی

9010

77

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری، ویژگی های شخصیت و  خودکارآمدی عمومی  با آمادگی به اعتیاد در نوجوانان پسر دبیرستانی شهر خرم آباد

8980

78

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر رفتارهای  پرخاشگرانه دانش آموزان

8982

79

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

یادگیری سیار و تاثیر آن در  کیفیت آموزش  و یادگیری

8984

80

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثر بخشی آموزش واقعیت درمانی (تئوری انتخاب) درکاهش‏خطاهای شناختی و جهت‏گیری زندگی نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست.

8987

81

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و مهارت های تفکر با سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز

8955

82

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی در موضع هویت و امیدواری دانشجویان دختر

8957

83

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش کفایت اجتماعی، سبک های حل تعارض و عملکرد خانواده در  پیش بینی آسیب پذیری نوجوانان به اعتیاد

8959

84

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در درمان اختلال اضطراب جدایی کودکان ۶-۴ ساله

8963

85

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش طرحواره های ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی ثباتی و بی اعتمادی/ بدرفتاری در نقش جنسیتی مردانگی و زنانگی

8969

86

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تاثیرپذیری خستگی ادراکی از مناجات چند بعدی مسیحا

8970

87

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش ذهن آگاهی و جهت گیری مذهبی در پیش بینی بازگشت به اعتیاد در سوء مصرف کنندگان مواد

8971

88

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

فرويد، فرش ایرانی و روانکاوی

8939

89

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی آموزش طرحواره درمانی بر خودکارآمدی تحصیلی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم

8940

90

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی نقش واسطه ای بهزیستی معنوی در رابطه بین سلامت روانی و  بهزییستی اجتماعی و هیجانی  به روش مدل¬یابی معادلات ساختاری

8943

91

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری بر شادکامی و رضایت از زندگی افراد سالمند

8948

92

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

 

 

 

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه بین نشانه های اضطراب اجتماعی با حساسیت اضطرابی و سبک های دلبستگی ناایمن

8925

94

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه خودکارآمدی با رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی در زنان خانه دار

8927

95

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی اثربخشی زوج درمانی عقلانی- هیجانی – رفتاری روی کاهش مشکلات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق

8930

96

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسي مؤلفه هاي تأثير گذار بر سلامت روان شهروندان کلان شهر تبريز

8932

97

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی وضعيت سوپرايگو  و فراشناخت در بیماران وسواسی و ضداجتماعی

8938

98

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر ادراک لیاقت و ناگویی هیجانی در دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرستان رشتخوار

8902

99

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر اختلال های اضطرابی و مدرسه هراسی دانش آموزان ابتدایی

8906

100

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه شیوه های فرزند پروری والدین و کم رویی با خوکارآمدی دانش آموزان

8908

101

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تحلیل دینامیک آثار سرمایۀ اجتماعی بر ارتباطات سازمانی

با رویکرد ترکیبی روان شناسی سیستم و پویایی شناسی سیستم ها

 

8909

102

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی تاثیر بی تفاوتی سازمانی بر اینرسی سازمانی

(مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گناباد)

8911

103

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش تعدیل گری مدیریت دانش در رابطه بین یادگیری سازمانی و سرمایه  فکری با عملکرد سازمانی در دهیاری های شهرستان مشهد

8912

104

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشي روان درماني پویشی كوتاه مدت فشرده بر بهزيستي ذهني و بهبود ابرازگري هيجاني در بيماران مولتيپل اسكلروزيس

8880

105

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تاثیر آموزش گروهی خودکارآمدی                                                                                                برافزایش کارآفرینی و پیشرفت تحصیلی هنرجویان دختر

8883

106

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش اضطراب و ارتقای سلامت روان در بیماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس

8886

107

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

توصیف پدیدارشناختی مضامین کودک آزاری از نگاه والدین به روش کلاییزی

8887

108

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه خودکارآمدی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری در دانش آموزان با و بدون نارسایی ویژه یادگیری دوره ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی ۹۷_۱۳۷۶

8899

109

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مکانسیم تغییر در درمان پذیرش و تعهد و نحوه ارزیابی آن

8869

110

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی حس انسجام فرزندان جانبازان براساس والدگری ادراک شده پدر و توزیع ساختار قدرت خانواده

8875

111

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تاثیر آموزش تنظیم  هیجان بر کیفیت خواب و تنظیم هیجان نوجوانان دختر مبتلا به اختلال بی خوابی

8839

112

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

کاربرد راهبردهای دانش آموز-تنظیم در افزایش موفقیت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی: یک مطالعه موردی

8842

113

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانشجویان با روانرنجورخویی عادی، خفیف، متوسط و شدید

8849

114

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی تاثیر بازی درمانی زبان شناختی بر آگاهی واج‌شناختی در کودکان دارای اختلال واج شناختی: یک مطالعه موردی

8850

115

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

خوانشی روانکاوانه از نوع ادبی تراژدی

8855

116

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقد سیستمی(روانشناختی– جامعه شناختی-تاریخی) بررویکرد دپرسیو ، سادود - مازوخیستی ، سوررئالیستی  هدایت  دربوف کور و کافکا درمسخ

8856

117

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی ارتباط بین فعالیت‌های فیزیکی و کیفیت خواب دانش آموزان دختر تیزهوش مدارس شهر ارومیه

8858

118

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

کارآیی درمان پذیرش و تعهد بر بهبود سازگاری زناشویی زوجین آشفته

8824

119

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه اعتیاد اینترنتی بر حسب نوع فعالیت در اینترنت

8826

120

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه ی بین جنبه های تاریک شخصیت با اعتیاد رفتاری(اعتیاد به خرید)

8829

121

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی روش درمانی ماتریکس بر بهزیستی روان شناختی و افسردگی افراد وابسته به مواد محرک

8830

122

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموران بر اساس شادکامی، خودکارآمدی، و فراشناخت

8831

123

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تاثیر روحیه ایثارگری بر کاهش آسیب های اجتماعی

8832

124

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه و بررسی فراوانی نیمرخ شخصیتی دانشجویان دختر و پسر براساس آزمون بالینی چند محوری میلون 3

8837

125

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه هوش و سن  با نظریه ذهن در کودکان سه تا شش سال

8789

126

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه راهبردهای مقابله با استرس در بیماران قلبی،دیابتی و افراد سالم در بین زنان سنین 30 تا 60 سال شهرستان مرند

8791

127

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تفرد و خویشتن یابی در بیت کردی(زنبیل فروش) بر اساس خوانش یونگی

8804

128

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه شادی وخوش بینی با سلامت عمومی در بیماران قلبی

8808

129

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

عوامل و موانع آرامش در خانواده از منظر دین و روانشناسی

8814

130

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

کارآمدی آموزش هوش هیجانی بر رضایت زناشویی و سازگاری زناشویی افراد معتاد

8761

131

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

فراتحلیل اثر بخشی مداخلات زوج درمانی بر رضایت زناشویی زوجین

8762

132

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش روان­شناسی گشتالت در شکل­گیری نظریه ادراک حسی مرلوپونتی

8769

133

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش ذهن­آگاهی و شوخ­طبعی در پیش­بینی خوش­بینی دانشجویان دانشگاه تبریز

8776

134

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش قدردانی صفتی و قدردانی از خدا در پیش بینی تاب آوری دانشجویان دانشگاه تبریز

8778

135

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تفکر انتقادی ، پیش نیاز شکل گیری شخصیت توسعه یافته

8780

136

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

راهکارهای برون رفت از اضطراب از منظر منابع دینی و روان شناختی با تاکید بر رویکرد شناختی رفتاری

8785

137

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه‌ی سلامت معنوی و احساس غربت در دانشجویان دکترای حرفه‌ای دوره علوم پایه و فیزیوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

8743

138

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزایش کیفیت زندگی و اختلال اضطراب اجتماعی در بین ورزشکاران پاورلیفتینگ

8745

139

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر اختلال اضطراب اجتماعی در بین ورزشکاران پاورلیفتینگ

8746

140

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و نوع دلبستگی

در پیش بینی انواع هویت دانشجویان

8751

141

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی انس با قرآن براساس نیازهای اساسی روانشناختی و سبک های هویت در دانش آموزان متوسطه اول

8752

142

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه سیستم های مغزی- رفتاری با اعتماد به حل مساله، گرایش- اجتناب و کنترل شخصی در دانشجویان

8756

143

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی ساختار عاملی ویراست دوم مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان در دانش آموزان

8758

144

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش پرخاشگری و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

8723

145

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش  بازداری شناختی در رفتارهای خودجرحی افراد با اختلال شخصیت مرزی

8726

146

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقايسه طرح‌واره‌هاي ناسازگار اوليه و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در بيماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی  با افراد عادي

8727

147

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه حافظه فعال در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

8734

148

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی نقش واسطه گری سازه استحکام من در رابطه بین ابعاد فرزندپروری و مسئولیت پذیری دانش آموزان

8737

149

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی میزان اثربخشی آموزش مدیریت حافظه هیجانی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان دوره متوسطه

8739

150

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقايسه دست يابي به نظریه ذهن دركودكان سه تا شش سال بي‏سرپرست و عادي

8704

151

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه بدتنظیمی هیجانی و الکسی تایمیا در افراد دارای نشانه های مرزی

8705

152

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسي مقايسه اي رضايت از زندگي و رضايت جنسي در زنان داراي مشكلات تنظيم هيجانی، وابستگي دارويي و زنان بهنجار

8711

153

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه ذهن آگاهی با علائم افسردگی

8712

154

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه سیستم‌های مغزی رفتاری با علائم افسردگی

8713

155

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی برنامه همراهی بهنگام  بر کاهش نشانه های لجبازی

در کودکان زیر 6 سال

8714

156

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه سرسختی روانی و امیدواری با انگیزش تحصیلی دانش آموزان

8685

157

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر ارتقای مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری

8690

158

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه بین بهزیستی روانشناختی با سلامت معنوی، امید به زندگی و معنای زندگی دانشجویان پزشکی

8691

159

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و کیفیت زندگی مادران با و بدون فرزند کم توان ذهنی

9693

160

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

برنامه تعدیل ساختاری، فقر و نابرابری، و اعتیاد

8695

161

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مهارت های ارتباطی در گلستان سعدی

8700

162

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش واسطه‌ای نگرش به مدرسه در رابطه بین ارزش‌های شخصی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر کرمانشاهی درسال تحصیلی 97-1396

8702

163

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده بر نگرش به ازدواج  در دانشجویان

8703

164

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی ویژگی های دموگرافیک بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرِ شهرستان کرمانشاه

8662

165

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش خودابرازی  و مهارت حل مسأله اجتماعی در پیش¬بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه تبریز

8669

166

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه مولفه های تاریک شخصیت با رفتارخودجرحی

8679

167

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه بین بدشکلی بدنی و سبک های دلبستگی در دختران نوجوان

8680

168

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه باورهای انگیزشی، جنسیت و استراتژی های یادگیری با عملکرد تحصیلی

8681

169

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تأثیر پذیری خشم کودکان از مناجات چند بعدی یاصبور

8682

170

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی طرحواره درمانی بر دانش آموزان استعداد درخشان مبتلا به افسرده خویی

8684

171

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی باورهای معرفت شناختی براساس انگیزش درونی و مولفه های هوش هیجانی

8641

172

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین در شهرستان مرند

8642

173

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه ناگویی خلقی و اجتناب تجربی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران

8659

174

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه ی صفات اسکیزوتایپی و هم جوشی فکر-عمل با باورهای وسواسی در دانشجویان دانشگاه تبریز

8660

175

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسي رابطه سلامت روان با اختلالات تغذیه ای در مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره تغذیه شهر کرمانشاه

8661

176

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی رویکرد روانشناسی مثبت نگر در کاهش افکار خودکشی نوجوانان پسر

8620

177

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به نازایی اولیه

8622

178

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش مؤلفه‌های هوش معنوی درپیش بینی سلامت روان در دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 97-1396

8625

179

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقايسه الگوهای بالینی اختلالات شخصیتی خوشة B در افراد متقاضی طلاق و غیر متقاضی

8626

180

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین رفتارهای کنترل گرانه همسران و تعارضات زناشویی

8629

181

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی اثر بخشی آموزش برنامه ی والد گری مثبت بر نشانه های کودکان پیش دبستانی مشکوک به اختلال نقص توجه / بیش فعالی

8630

182

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

تاثیر آموزش بازی های رایانه ای بر عملکرد حافظه بینایی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان  نارسا خوان در شهرستان اسکو

8634

183

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری- شناختی بر الگوهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق

8931

184

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی عوامل موثر بر میزان خشونت علیه زنان شهر تبریز

8920

185

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کنترل خشم و مولفه های کنترل خشم مادران دارای کودکان عقب مانده ذهنی

10038

186

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

سرمایه اجتماعی از منظر قرآن و جامعه شناسان کلاسیک غرب

10054

187

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان پیش دبستانی

10074

188

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی روابط بین سبکهای دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با کیفیت زندگی

8647

189

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش­بینی ناگویی هیجانی براساس مکانیسم های دفاعی و راهبردهای تنظیم هیجان

10137

190

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی شدت وانواع وسواس به لحاظ ویژ گیهای جمعیت شناختی و ارتباط آن با افسردگی و خودکشی

8628

191

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

پیش بینی بدتنظیمی هیجانی در افراد دارای سردرد میگرنی براساس عامل های پنجگانه شخصیت

8624

192

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری مهار خشم بر باورهای فراشناختی و الگوهای ارتباطی در زنان دارای همسر معتاد

8638

193

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

مقایسه اضطراب، رضایت از زندگی و معنویت در دو گروه از کودکان با و بی سرپرست

8639

194

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثر شناخت درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش در بهبود باورهای ناسازگار افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی با توجه به نقش تعدیل کننده تنظیم هیجانی

8650

195

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه کاربرد شبکه های مجازی با اضطراب و کیفین زندگی

8671

196

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

فراتحلیل تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر

8741

197

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

دینداری، تقدیرگرایی و احساس تحقیرشدگی زنان

(مطالعه موردی: زنان شهر تبریز)

8792

198

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی تنظیم شناختی هیجان در تحمل پریشانی و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دارای والدین دچار سوء مصرف مواد

8888

199

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

8976

200

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی رابطه سلامت روان و ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی حسابداران

9017

201

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی اثربخشی تمرینات وستیبولار بر توجه دیداری کودکان با ناتوانی هوشی

10123

202

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه هوش هیجانی و فراشناخت حالتی با سبک های تصمیم گیری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر ارومیه

10194

203

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

  بررسی رابطه ابعاد شخصیت ، بهزیستی روانشناختی و اضطراب اجتماعی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ارومیه

10203

204

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی و علل ضعف رشد اجتماعی افراد جامعه و ارایه راهکارها

8934

205

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی میزان آگاهی ، باورها و التزام علمی دانشجویان دختر در مورد فرهنگ عفاف وحجاب

8954

206

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

بررسی تأثیر درمان به روش هومئوپاتی بركاهش نشانگان اختلالات اضطرابي فوبيك

10092

207

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش علائم بیش فعالی/کاستی توجه (ADHD)

درکودکان پسر دارای اختلال بیش فعالی شهرتبریز

10132

208

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه بين باورهاي هوشي، خودکارآمدي عمومي و عزت نفس با شادي و نشاط در بين افراد داراي تحصيلات دانشگاهي و غير دانشگاهي استان آذربايجان غربي

10134

209

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

نقش مولفه های فراشناختی در پیش بینی صمیمیت زوجین

10196

210

متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

رابطه ی نشخوار ذهنی با افسردگی 8975 211