دریافت پیشنهاد برگزاری پنل تخصصی و کارگاه آموزشی

به اطلاع می رساند کمیته علمی اولین کنگره دو سالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری قصد دارد در روزهای برگزاری کنگره، پنل های تخصصی و کارگاه های آموزشی را نیز برگزار کند. علاقمندان می توانند پنل و یا کارگاه پیشنهادی خود را به همراه شرایط پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 1398/05/13 به پست الکترونیکی کنگره info@pbs2019.ir ارسال نمایند. تصمیم کمیته علمی به شیوه مقتضی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.