عدم دریافت چکیده مقالات از تاریخ 98/4/31

با توجه به حجم بالای چکیده مقالات رسیده به دبیرخانه کنگره و به منظور حصول اطمینان از کیفیت بررسی مقالات و اعلام نتایج داوری چکیده در موعد مقرر، پس از  آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات 98/4/31، مقاله جدید توسط دبیرخانه دریافت نخواهد شد. تمامی مقالات ارسالی وارد فرایند بررسی و داوری شده اند و نتایج داوریها نیمه مرداد ماه جاری از طریق وب سایت کنگره و سامانه کاربران، به اطلاع نویسندگان محترم خواهد رسید.

انتهای خبر