تمدید مهلت ارسال چکیده به کنگره

با توجه به استقبال بسیار گسترده دانشگاهیان و حرفه مندان حوزه روانشناسی و سایر حوزه های مرتبط، بنا بر تصمیم شورای عالی کنگره مهلت ارسال چکیده مقالات تا 1398/4/31 تمدید گردید. گفتنی است این تاریخ آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

پایان خبر