کارگاههای آموزشی کنگره

 • مقاله متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

  ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  اگر مقاله شما برای انتشار در مجموعه مقالات کنگره برگزیده شده است این بسته را انتخاب نمایید

 • چکیده مقاله

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  اگر مقاله شما به صورت چکیده مورد پذیرش قرار گرفته و یا صرفا چکیده خود را به کنگره ارسال کرده اید، این بسته را انتخاب نمایید

 • هزینه حضور در کنگره بدون مقاله

  ۹۰۰,۰۰۰ ریال

  افرادی که بدون مقاله در کنگره شرکت می کنند این هزینه را پرداخت نمایند

 • مقالات متن کامل دوم به بعد

  ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

  اگر بیش از یک مقاله شما به صورت متن کامل مورد پذیرش کنگره قرار گرفته است، برای مقالات دوم به بعد، بسته 1500000 ریالی را انتخاب نمایید

 • چکیده دوم به بعد

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال

  اگر بیش از یک چکیده شما مورد پذیرش کنگره قرار گرفته است برای چکیده های دوم به بعد این بسته را انتخاب نمایید

 • هزینه حضور در کنگره با مقاله

  ۴۰۰,۰۰۰ ریال

  این هزینه را هر نفر باید یکبار پرداخت کند و در صورتی که فردی بیش از یک مقاله داشته باشد، لازم نیست دوباره این بسته را انتخاب نماید.