مجتمع تفریحی تجاری لاله پارک تبریز
دانشگاه تبریز
هتل پارس ائل گولی تبریز
بازار مظفریه تبریز
سنگ فرش تربیت تبریز
پل کابلی تبریز
ساختمان جدید شهرداری تبریز
عمارت شهرداری تبریز
ائل گلی تبریز
نمایی از شهر تبریز در شب

آخرین مهلت دریافت گواهی

به اطلاع کلیه عزیزانی که مقاله آنها در اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری مورد پذیرش قرار گرفته و نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام کرد...

۱۳۹۸/۰۷/۲۴

آخرین مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه ها

آخرین مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه ها ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/7/10 می باشد

۱۳۹۸/۰۷/۰۶

مشخص شدن شیوه ارائه مقالات در کنگره

به اطلاع کلیه عزیزانی که مقالات آنها مورد پذیرش واقع شده است می رساند شیوه ارائه در اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری توسط کمیته ع...

۱۳۹۸/۰۷/۰۶

اطلاعیه پرداخت هزینه مقالات پذیرش شده در کنگره

به اطلاع می رساند داوری متن کامل اکثر مقالات توسط کمیته علمی کنگره انجام شده است و کلیه عزیزان می توانند برای آگاهی از وضعیت مقالات ارسالی خود به پروف...

۱۳۹۸/۰۶/۲۷

زمان ارسال فایل اصلی مقالات تا 25 شهریور ماه تمدید شد

به اطلاع می رساند آخرین مهلت دریافت اصل مقالات پذیرفته شده در اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی وعلوم رفتاری دانشگاه تبریز تا مورخه 98/6/25 تمدی...

۱۳۹۸/۰۶/۱۵